Зареждам страницата

Траурна агенция, траурни услуги за Западна Европа и транспорт на починал в чужбина


Траурна агенция, траурни услуги за Западна Европа и транспорт на починал в чужбина

Смъртта е неизменна част, съпътстваща битието на хората. Част, която за жалост никой не може да избегне! Тогава ние показваме и изразяваме искрено обичта, уважението и скръбта си към човека, когото изпращаме в последния му земен път, когото за последен път виждаме и с когото за последен път се сбогуваме! Тогава е времето, в което Вие избирате как да стане всичко това.
                                                                            
КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ, КОГАТО СЕ СЛУЧИ ПЕЧАЛНОТО СЪБИТИЕ:
 
1. Уведомявате Вашия личен лекар за настъпилата смърт. Той ще констатира смъртта и ще издаде съобщение за смърт. Това е документ, в който се вписват данните на починалия - име, лични данни, час на смъртта и от какво е починал. В случай, че смъртта настъпи в болничн заведение, издаването на съобщението става на място от съответното служебно лице. В случай, че не знаете къде трябва да отидете и какво да направите, наш погребален консултант ще Ви придружи и съдейства за безпрепятственото издаване на горепосочения документ.
 
2. На база съобщение за смърт и личната карта на починалия или паспорт ние издаваме АКТ ЗА СМЪРТ, който вече е официален документ и се започва подготовка и организация на траурната церемония.
 
3. Нашите консултанти ще Ви помогнат да направите своя избор по най-подходящия начин, съобразен с Вашите изисквания и финансови възможности.При нас ще получите пълна информация за това какви още документи са необходими за извършване на погребението/кремацията, как ще протече всичко и как можете да увековечите паметта на починалия, след приключване на траурната церемония.
 
КРЕМАЦИЯ
Какво трябва да знаем, когато избираме кремация?
 
1. Лекаря констатирал настъпилата смърт, освен съобщение за смърт издава и талон за кремация.
 
2. Кремацията се извършва в гр. София, в базата на София Крематориум, като същата е изцяло осъвременена, съобразно с най- новите технологии. Процесът на изгаряне е 100% автоматизиран и кремацията е изцяло индивидуална. Агенцията извършва цялостната оранизация на кремацията.
 
3. При нас Вие имате възможност да направите избор на урна, в която прахта на кремирания ще бъде съхранена. Върху урната ще бъде поставена и табелка с трите имена на починалия, дата на раждане и дата на смърт.
 
4. Урната се доставя на посочен от близките адрес - до 12 работни дни.
 
5. Необходими документи: декларация от най-близък наследник в низходящ ред по права линия приложен образец за желание за извършване на кремация и копие на документа му за самоличност.

Забележка: Наследствената връзка задължително се удостоверява с представяне на копие от документ за родствена връзка акт за брак, свидетелство за раждане или удостоверение за наследници.
 
6. За първи път у нас е създадена възможност за наблюдаване на кремацията в специална зала за присъствие на близки на покойниците. Целта е да се показва и утвърждава в съзнанието на обществото, че кремацията е достъпен и едновременно достоен начин за раздяла със скъп човек.

- Индивидуална консултация и персонално обслужване.
-  транспорт на починал в страната и чужбина. Пълно съдействие във всички държави
- лицензиран транспорт за превоз на тленни останки
- Безпрепятствено издаване на всички документи.
- Всичко необходимо за погребение.
- Мобилен екип / реагира до час на посочен от Вас адрес/.
- Високо-технологични ковчези от масивна дървесина.
- Транспорт до и от чужбина, превод и легализация на документи.
- Пълно съдействие във всички държави.